2014-Kerkjaar
programHoofblad
Visie en Doelwitte
Geskiedenis
Diensrooster
Preke
Nuusbrief
Affodil
Fotos
Biblioteke
Jeugsake
Ander Skakels
Die Gereformeerde Kerk
Posbus 55
6849
Worcester Kerkstraat 109
Predikant
Ds Nikla du Plessis
Tel: 023 347 1696
E-pos: n.duplessis1@absamail.co.za
Admin beampte
Marie Steinberg
E-pos: steinbergm@telkomsa.net
Tel: 023 342 4934
Sel: 083 925 9819
Vir siekebesoek skakel asseblief:
U wyksouderling of diaken

Eredienste word op Sondae gehou
Worcester 9:30 voormiddag.
Ander eredienstye en plekke verskyn in die Jaarprogram en nuusbrief (Immanuel)
Besoekers kan die Administratiewe Beampte hierbo kontak

Katkisasie (Gedurende skoolsemesters):
Sondae na die oggenddiens te Worcester
Weeksdae
volgens afspraak

Ander Aktiwiteite:
Meer besonderhede oor verdere kerk - en gemeente - aktiwiteite verskyn in die Nuusbrief (Klik op skakel in linkerbaan!)

Voltooi asseblief ons BESOEKERSBOEK.

Kontak Webmeester


Om God heelhartig te verheerlik deur in liefde saam na Christus te groei en na buite uit te reik.

KRUISPAD.NET
Tydskrif vir gelowige jongmense 17-23


Die Bybel-
genootskap